Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

H νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας είναι:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Δημόπουλος (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Γραμματέας: Μαρία Πανίτσα (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ταμίας: Ιωάννης Μπαζός (ΕΚΠΑ)
Μέλη: Στέλλα Κοκκίνη (ΑΠΘ), Κατερίνα Κουτσοβούλου (ΕΚΠΑ)

Η θητεία είναι τριετής και αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2016. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση.