Ανακοινώσεις

Προαναγγελία προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας" στο Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προαναγγέλλει την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ".

6ο MEDPINE: Διεθνές συνέδριο για τα Μεσογειακά οικοσυστήματα πεύκων - Ανακοίνωση ημερομηνιών

To 6o Διεθνές Συνέδριο MEDPINE: Μεσογειακά οικοσυστήματα πεύκων: δασοκομία, οικολογία, διατήρηση και ανθρώπινη χρήση (MEDPINE 6th - International conference on Mediterranean pine ecosystems: forestry, ecology, conservation, and human use) θα πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ από 8 έως 11 Οκτωβρίου 2018.

Το MEDPINE στοχεύει να φέρει σε επαφή επιστήμονες που μελετούν διάφορες πτυχές των μεσογειακών πεύκων και των οικοσυστημάτων τους, διαχειριστές, δασοκόμους και κοινωνικούς επιστήμονες, έτσι ώστε να προωθήσει τον διεπιστημονικό διάλογο για την ανάπτυξη επιστημονικών προγραμμάτων αειφόρου διαχείρισης για φυσικά και φυτεμένα δάση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα του MEDPINE εδώ.

Ειδικό Τεύχος "Freshwater Biodiversity Conservation in Mediterranean Climate Ecosystems" που θα δημοσιευθεί στo Διεθνές Περιοδικό Water

Το Ειδικό Τεύχος, στοχεύει στη συλλογή υψηλής ποιότητας εργασιών που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των εσωτερικών ή γλυκέων υδάτων (freshwater ecosystems) στα Μεσογειακά οικοσυστήματα (π.χ. ρέματα, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, λίμνες κλπ.).

Το ερευνητικό αυτό θέμα είναι ανοιχτό σε υποβολές που σχετίζονται με τη λειτουργική βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων, με τις χρήσεις γης και τις κλιματικές αλλαγές, τις ανθρώπινες επιπτώσεις στις λεκάνες απορροής, την απώλεια των ειδών και την εισβολή ξενικών ειδών, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής της ποιότητας των υδάτων στα απειλούμενα είδη και στα ενδιαιτήματα. Μπορούν να υποβληθούν επίσης εργασίες σχετικές με την οικολογική αξιολόγηση και τη διαχείριση των Μεσογειακών οικοσυστημάτων και την αντίστοιχη ικανότητα τους να στηρίζουν την οικολογική ακεραιότητα και να παρέχουν οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Προθεσμία: 30 Απριλίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού Water: 

 

2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Η 2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών θα πραγματοποιηθεί 12-16 Νοεμβρίου στη Μάλτα. Η προεγγραφή έχει ξεκινήσει!

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως 15 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εκδήλωσης: 

 

2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών

Η 2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών θα πραγματοποιηθεί 12-16 Νοεμβρίου στη Μάλτα και αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάπτυξη πλαισίου διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, την ανταλλαγή επιτυχημένων παραδειγμάτων διατήρησης των φυτών σε τοπικές κοινότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων/δεξιοτήτων.

Αυτή η εκδήλωση στοχεύει στο να γίνει ένα σημείο συνάντησης για τους βοτανικούς, τα ινστιτούτα που εργάζονται στον τομέα της προστασίας των φυτών, μέλη της κοινότητας, καθώς και όσους ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν προγράμματα διατήρησης φυτών σε άλλα έργα διατήρησης ή αειφόρου ανάπτυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 15 Μαίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εκδήλωσης: 

Θερινό σχολείο στην Αλπική οικολογία των φυτών, Άλπεις 12-15 Ιουλίου 2018

Το 12ο Θερινό Σχολείο στην Αλπική οικολογία των φυτών διοργανώνεται στον ερευνητικό σταθμό AlpFor στο Furka Pass στις Άλπεις, 15 - 21 Ιουλίου 2018.   

Προεγγραφή μέχρι 28/02/2018. Κόστος 400 CHF.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα του Θερινού Σχολείου εδώ.

Προκήρυξη δύο θέσεων από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: ‘Conservation Actions for the Threatened Mediterranean Island Flora: ex situ and in situ joint actions’ ["Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου: κοινές δράσεις για «εντός τόπου» και «εκτός τόπου» διατήρηση"]

Συγκεκριμένα προκηρύσσεται η πλήρωση δύο (2) θέσεων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών για την απασχόληση δύο (2) Πτυχιούχων Βιολογίας (ή συναφών επιστημών, όπως π.χ., Δασολόγος, Γεωπόνος, Περιβαλλοντολόγος), με καθήκοντα βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού για τις παρακάτω δράσεις του έργου: συλλογή - καθαρισμός - αποθήκευση σπερμάτων, προετοιμασία δειγμάτων Ερμπαρίου, εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις, συλλογή πληροφοριών για την οικολογία-βιολογία-εξάπλωση φυτών της Κρήτης, σύνταξη σχετικής μελέτης, επισκέψεις στο πεδίο για επιλογή - οριοθέτηση περιοχών έργων, επικοινωνία/συνεργασία με τοπικούς φορείς, παρακολούθηση (monitoring) των αποτελεσμάτων των δράσεων στο πεδίο, καθώς και συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων/αναφορών για το έργο, συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Αίτηση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 08/12/2017 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF)

9ο Διεθνές Συμπόσιο Οικολογίας

Το 9ο Διεθνές Συμπόσιο Οικολογίας διοργανώνεται στην πόλη Kastamonu της Τουρκίας, 19-23 Ιουνίου 2018. Η προσθεσμία για την υποβολή προφορικής ή αναρτημένης παρουσίασης είναι στις 5 Μαΐου 2018.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμποσίου: 

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών»

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, η εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ), που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Πληροφορίες για τη δομή, τις δραστηριότητες του ΠΜΣ καθώς και τα απαιτούμενα από τους υποψηφίους δικαιολογητικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://bnp.bio.auth.gr/el.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά και έντυπα) στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) από 19-6-2017 έως 20-10-2017.

Περισσότερα Άρθρα...