Προκήρυξη δύο θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Institute of Botany, University of Hohenheim

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Έχουν προκηρυχθεί οι ακόλουθες δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Institute of Botany, University of Hohenheim: 

(1) Developmental basis of orchid floral form. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

(2) Phylogeography of Mediterranean orchids. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τέλος Μαρτίου 2019.