Ανακοινώσεις

International conference of young scientists "Scientific principles of biodiversity conservation"

Lviv, Ukraine, 21-22 May 2015

Council of Young Scientists of the Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine invites you to participate in I (XII) International conference of young scientists ‘SCIENTIFIC PRINCIPLES OF BIODIVERSITY CONSERVATION’. During the conference it is planning to discuss the results of original research and theoretical generalizations of such areas: 1. Problems of biodiversity conservation; 2. Management of biodiversity on the protected areas; 3. Biomonitoring of the natural environment.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

 

ICCB : 27th International Congress for Conservation Biology, 4th European Congress for Conservation Biology

Montpellier, France, 2-6 August 2015

The Society for Conservation Biology (SCB) teams up for the first time with Agropolis international and the French Foundation for Research on Biodiversity (FRB) to host the 27th International Congress for Conservation Biology (ICCB) and the 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB) to be held on August 2-6, 2015 in Montpellier, France. The joint meeting brings together our international community of conservation professionals to address conservation challenges and present new findings, initiatives, methods, tools and opportunities in conservation science and practice. Scientists, students, managers, decision-makers, writers, and other conservation professionals across the globe are invited to participate in this event.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

 

13th meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits "Mineral Resources in a Sustainable World"

Nancy, France, 24-27 August 2015

The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) is an international scientific society that promotes the science of mineral deposits geology. Its worldwide membership of approximately 1,300 is composed of researchers, professionals and students from university, industry and government interested in economic geology, mineral resources, industrial minerals and environmental aspects related to mineral deposits. The 13th SGA meeting will be organized by the French CNRS and a group of French, Belgian and German universities.
The topic of a session (number 15) will be ‘Phytomining strategic metals and other elements from naturally mineralised soils and mineral wastes’.
A workshop (number 3) on agromining technology from soil and land management to biomass valorization and refining of metal products will follow the conference from the 28th to 29th of August 2015.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

 

International conference on Temperate Orchid Research & Conservation (TORC'15)

Samos, Greece, 14-18/04/2015

TORC’15 is bringing together first-in-class scientists and field practitioners from around the world across different disciplines as biology, chemistry, phylogenetics, agronomy, pharmacy, ecology and conservation.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

 

Εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 την Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Εθνική Στρατηγική 15ετούς διάρκειας και το 5ετές Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς η Ελλάδα αποκτά ύστερα από 15 χρόνια προσπάθειας και διαβούλευσης τη δική της στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της και τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Επιπλέον, αποτελεί εκπλήρωση στο ακέραιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, οι οποίες απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ, την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και τις Ομάδες των Συντελεστών.

 

Plant Biology Scandinavia 2015 - the 26th SPPS Congress

Stockholm, Sweden, 9-13 August 2015

The SPPS congress is an excellent forum for useful exchange of ideas and scientific data between plant biologists, researchers and students from Scandinavia and the rest of the world. The congress welcomes everyone interested in plant biology. The venue of the congress is the magnificent Aula Magna, located at Stockholm University in the beautiful city of Stockholm.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

 

XIX International Botanical Congress

Shenzhen, China, 23–29 July 2017

The Chinese botanical community invites you to Shenzhen, China in July 2017 to participate in the XIX International Botanical Congress. The community grows enormously in the past decades in number of members, capability of creativeness, and importance in international biological sciences. Developing international collaboration is a basic strategy of its members for mutual benefits and discovering integrated solutions for addressing global issues.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: