Απρίλιος 2019

Aristolochia cretica Lam.

DSCN5632
DSCN5633
DSCN5634

Τα είδη του γένους Aristolochia είναι πολυετείς πόες ή αναρριχώμενοι θάμνοι, με φύλλα κατ’εναλλαγή και χαρακτηριστικό ζυγόμορφο περιάνθιο. H Aristolochia cretica είναι ενδημική της Κρήτης, της Καρπάθου και της Κάσου. Θα τη συναντήσουμε σε ρεματιές και βραχώδεις πλαγιές με φρύγανα, συχνά σε ημισκιερές θέσεις κοντά σε βράχους και κάτω από θάμνους, συνήθως σε ασβεστολιθικά υποστρώματα. Η περίοδος ανθοφορίας της διαρκεί από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα τέλη Μαίου.

Ι. Μπαζός