Μάιος 2019

Campanula merxmuelleri Phitos

Campanula merxmuelleri 1
Campanula merxmuelleri 2
Campanula merxmuelleri 3

Η Campanula merxmuelleri είναι ένα διετές ή πολυετές (μονοκαρπικό) είδος με πολυάριθμους απλούς βλαστούς, φυλλωμένους και ανθοφόρους. Είναι στενότοπο ελληνικό ενδημικό είδος και απαντά στην Σκύρο και τα Ψαρά, σε σχισμές ασβεστολιθικών βράχων αλλά και σε παλιά τοιχία (πχ. κάστρων, ναών) σε υψόμετρο από 30 έως 450 m. Ο μεγαλύτερος υποπληθυσμός του είδους απαντά στο όρος Κόχυλας της Σκύρου. Κύριες πιέσεις για το είδος είναι η έντονη βόσκηση και η υπερσυλλογή. Ανθίζει από Απρίλιο έως Μάιο. Το είδος συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας και κατατάσσεται στην Κατηγορία Τρωτό (Vulnerable, VU) και στο Προεδρικό Διάταγμα 67/81.

Κ. Κουτσοβούλου