Αύγουστος 2019

Alyssum fragillimum (Bald.) Rech. f.

DSC 8789
DSC 8831

Το Alyssum fragillimum είναι μια νανώδης πολυετής πόα που σχηματίζει τάπητες. Οι βλαστοί είναι λεπτοί, κατακείμενοι με μήκος έως 5 cm, ιδιαιτέρως διακλαδιζόμενοι που ριζοβολούν. Είναι στενότοπο ελληνικό ενδημικό είδος και απαντά μόνο στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων, σε υψόμετρα από 1500 m και πάνω. Αν και είναι τοπικό ενδημικό, έχει ευρεία εξάπλωση στα Λευκά Όρη και είναι γνωστό ότι απαντά τουλάχιστον σε 15 τοποθεσίες, ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχουν διακριτοί υποπληθυσμοί αλλά σχηματίζεται μια συνεχής κατανομή. Συνολικά ο πληθυσμός του είδους εκτιμάται στα 1.500.000-3.000.000 άτομα. Κύριες πιέσεις για το είδος είναι η έντονη βόσκηση και η διάνοιξη δρόμων. Ανθίζει από Ιούλιο έως Αύγουστο. Το είδος συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας και κατατάσσεται στην Κατηγορία Τρωτό (Vulnerable, VU) και στο Προεδρικό Διάταγμα 67/81.

Κ. Κουτσοβούλου