Δεκέμβριος 2014

Galanthus ikariae Baker

 

 

Ο Galanthus ikariae είναι ένα γεώφυτο που ανθίζει τον χειμώνα (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) και εντυπωσιάζει τον περιηγητή με τα πάλλευκα άνθη του. Αναπτύσσεται σε δροσερές και σκιερές θέσεις ανάμεσα σε ασβεστολιθικούς βράχους ή στη βάση δένδρων και θάμνων, συχνά κάτω από συστάδες σφενδαμιών (Acer sempervirens) και πουρναριών (Quercus coccifera) και σε υψόμετρο από 450 έως 1000 m. Είναι ενδημικό είδος της Ελλάδας, γνωστό με βεβαιότητα από τα νησιά Ικαρία, Άνδρο, Νάξο και Σκύρο. Χαρακτηρίζεται ως Σπάνιο στην πρώτη έκδοση του Βιβλίου Ερυθρών Δεδομένων (Red Data Book) των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Στη Σκύρο, όπου έχει μελετηθεί επισταμένα το είδος, ο Galanthus ikariae απαντά στο νότιο τμήμα του νησιού (όρος Κόχυλας) και εκτιμάται ότι ο υποπληθυσμός του αριθμεί τουλάχιστον 5.000 άτομα. Η βασική παρατηρούμενη απειλή για το είδος είναι η βόσκηση των ανθοφόρων στελεχών από τα χιλιάδες αιγοπρόβατα που βόσκουν ελεύθερα στο νησί.

Α. Καλτσής