Φεβρουάριος 2015

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

 

 

Η Fritillaria obliqua είναι γεώφυτο, ενδημικό στη Νότια Ελλάδα. Είναι απειλούμενο είδος (Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων της Ελλάδας, IUCN) και προστατεύεται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, τη Σύμβαση της Βέρνης και το ΠΔ 67/1981. Έχει δύο υποείδη. Το τυπικό υποείδος απαντά στην Αττική και την Εύβοια και ανθίζει Φεβρουάριο και Μάρτιο. Το υποείδος tuntasia απαντά στις Κυκλάδες (Κύθνο, Σέριφο, Γυάρο) και ανθίζει Μάρτιο και Απρίλιο. Σχηματίζει σποραδικούς πληθυσμούς στους Μεσογειακούς θαμνώνες και φαίνεται ότι παλαιότερα είχε σχεδόν συνεχή εξάπλωση, τουλάχιστον στην Αττική. Οι πληθυσμοί που επιβίωσαν της οικιστικής ανάπτυξης απειλούνται κυρίως από τη βόσκηση και την κατανάλωση από το κόκκινο σκαθάρι των λιλιϊδών (Lilioceris lilii).

Π. Δεληπέτρου