Οκτώβριος 2015

Abies cephalonica Loudon

 

 

Ενδημικό δένδρο της Ελλάδας που εξαπλώνεται από την Κεφαλονιά έως και την Εύβοια, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα (βορειότερα μέχρι τον Όλυμπο και τον Άθω σχηματίζει με την Α. alba Miller το υβρίδιο A. borisii-regis Mattf). Απαντάται σε αμιγείς ή μικτές (με μαύρη πεύκη) συστάδες σε υψόμετρο (600)900-1800(1900) m, σε ορεινές και ημιορεινές πλαγιές με βαθύ, γόνιμο, χαλαρό, υγρό έδαφος, σε φλύσχη αλλά και ασβεστολιθικά εδάφη. Έχει ύψος 15-30 m, πυραμιδοειδή κόμη, γκρίζο φλοιό, είναι μόνοικο και έχει πληροκαρπία κάθε (2)3-4 έτη. Οι καρποί του είναι όρθιοι, κυλινδρικοί κώνοι, που περιβάλλονται από ρητίνη και περιέχουν ως 300 τριγωνικά σπέρματα, με αιθέρια έλαια και μεβρανώδες πτερύγιο. Η άνθιση πραγματοποιείται Μάιο-Ιούνιο και η ωρίμανση των σπερμάτων Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι ανεμόχωρο είδος. Τα δάση της κεφαλληνιακής ελάτης συγκροτούν μοναδικό και ιδιαίτερα σημαντικό οικότοπο, με σημερινές και δυνητικές απειλές τις αυξανόμενες δασικές πυρκαγιές, τη βόσκηση, την υλοτομία, την παρατεταμένη ξηρασία, τις δευτερογενείς προσβολές από έντομα και μύκητες και την αυξανόμενη ανθρωποκεντρική δραστηριότητα στα δασοόρια (π.χ. χειμερινός τουρισμός).

Ε. Δασκαλάκου