Ανακοινώσεις

Παρέμβαση της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Θέμα: Βραχονησίδες του Αιγαίου και η ανάπτυξη έργου Α.Π.Ε

Δείτε περισσότερα

Περισσότερα

Οι νησίδες του Ν. Αιγαίου -τα «Γκαλαπάγκος της Μεσογείου»- απειλούνται με καταστροφή

Καθολική εναντίωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε προστατευόμενες βραχονησίδες

Περισσότερα

Πρόσκληση στη Γ.Σ. της ΕΒΕ - 11.10.2019

Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11.10.2019, ώρα 18:15 (εξ αναβολής), σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Πέμπτη 10.10.2019, ώρα 15:00. Μπορείτε να κατεβάσετε την ημερήσια διάταξη.

Περισσότερα

Προκήρυξη θέσης Postdoc για 3 χρόνια στο Βοτανικό Μουσείο του Βερολίνου

Προκηρύχθηκε μια θέση πλήρους απασχόλησης σε επίπεδο μεταδιδακτορικού ερευνητή (Postdoc) για 3 χρόνια στο Βοτανικό Μουσείο του Βερολίνου (Botanical Garden and Botanical Museum Berlin (BGBM)), και αφορά και την ενασχόληση με το πρόγραμμα για την Ελληνική Χλωρίδα (Work will include active interaction with international partners in particular in Greece in the context of the collaborative Flora of Greece Project and travelling to field sites, in particular in the East Mediterranean). Η προθεσμία είναι μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2019. Δείτε λεπτομέριες στην προκήρυξη.

 

 

Περισσότερα

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων 16ου Συνεδρίου ΕΒΕ

Η νέα ημερομηνία-προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων του 16ου Συνεδρίου ΕΒΕ είναι έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας http://www.hbs.gr/ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Συνέδριο, τις οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή των περιλήψεων, τις σημαντικές ημερομηνίες, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό.

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα ΕΒΕ, η οποία εμπλουτίζεται με τα νέα του Συνεδρίου.

Περισσότερα

Απολογισμός δράσεων του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2019)

1. Φεβρουάριος 2017: Επιστημονική συνάντηση του προέδρου της ΕΒΕ στο Βερολίνο με την συντονιστική επιτροπή της έκδοσης «Vascular Plants of Greece – An Annotated Checklist» με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών και προτάσεις για το μέλλον του έργου «Η χλωρίδα της Ελλάδας».

2. Φεβρουάριος 2017: Έναρξη συνεργασίας της ΕΒΕ με το BGBM (Βοτανικός Κήπος και Βοτανικό Μουσείο του Βερολίνου) για την εκπόνηση και έκδοση της «Χλωρίδας της Ελλάδας» με πρώτο βήμα την ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας βασισμένη στη Βάση Δεδομένων για τα Αγγειώδη Φυτά της Ελλάδας.

3. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τα Αγγειόσπερμα Φυτά της Ελλάδας
(Database for the Vascular Plants of Greece (VPG_dbase2017)) χρησιμοποιώντας το ανοικτό λογισμικό (open source software) EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy) ως πλατφόρμα για την προώθηση της ταξινομικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανόμενης της αναθεώρησης της ταξινόμησης, καθώς και όλων των καταγραφών των φυτικών taxa στις επιμέρους φυτογεωγραφικές / χλωριδικές περιοχές.

Flora of Greece web (FoG web): Vascular Plants of Greece – An annotated checklist

  • 1η version: Μάιος 2017 (220 φωτογραφίες ειδών και υποειδών)
  • 2η version: Ιούνιος 2018
  • 3η version: Ιούνιος 2019 (έχουν ολοκληρωθεί οι αναθεωρήσεις /επικαιροποίηση δεδομένων στη βάση και μέχρι τέλος Ιουνίου 2019 θα υπάρχει σύνοψη όπως στο παρακάτω link)
  • Απρίλιος 2019: στο FoG web έχουν αναρτηθεί 4.907 φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν 2.381 species and subspecies.

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/content

4. Δεκέμβριος 2016 - Απρίλιος 2017: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) και Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) για το έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» / ‘’The Flora of Greece project’’

5. Μάιος 2017: Εκδήλωση εναρκτήριας παρουσίασης του ερευνητικού έργου «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» (πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (ΕΒΕ) και την Συντονιστική Επιτροπή για την εκπόνηση του έργου). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, ώρα 17:00 στο Μουσείο Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Θόλου 5 στην Πλάκα, («Οικία Κλεάνθους» ή «Παλιό Πανεπιστήμιο).

6. Έγκριση του προγράμματος χρηματοδότησης του έργου «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» από το Πράσινο Ταμείο με χρονική διάρκεια 6 χρόνια και προϋπολογισμό 240.000 ευρώ (40.000 ευρώ/ έτος) (2017-2023)

7. Δεκέμβριος 2017-: Έναρξη χρηματοδότησης με πόρους από το Πράσινο Ταμείο

  • α) της υποτροφίας δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων, μετά από προκήρυξη, σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με το έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας». Οι διδακτορικές διατριβές εκπονούνται στα Τμήματα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • β) της παροχής υποστήριξης στο έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» από ένα από μεταδιδακτορικό ερευνητή με έδρα το Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Ιανουάριος 2017-Αύγουστος 2019: 6μηνιαία έκδοση ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της ΕΒΕ.
Έχουμε μέχρι σήμερα ετοιμάσει και εκδώσει 6 ενημερωτικά δελτία και βρίσκεται σε εξέλιξη το 6ο δελτίο (http://hbs.gr/el/news/newsletter)

9. Διοργάνωση και διεξαγωγή μαζί με το ΜΑΙΧ του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Β.Ε. στην Κρήτη (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017).

10. Διοργάνωση μαζί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων ΕΛΓΟ-Δήμητρα του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 στην Αθήνα.

11. Συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ΕΒΕ (ανάρτηση ανακοινώσεων, συνεδρίων κλπ).

12. Διατήρηση της στήλης ‘Φυτό του μήνα’ και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ και τα 6μηνιαία newsletter.

13. Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016: Συμμετοχή στη διαμόρφωση του ‘ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΔΙΩΝ’ μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, της παροχής γραπτών σχολίων, της συμβολής στη δημιουργία ερωτηματολογίου για τους αναρριχητές και της παρουσίας σε συναντήσεις.

14. Συνεχής ενημέρωση με email των μελών και των φίλων της ΕΒΕ για συνέδρια και δράσεις σχετικές με τα αντικείμενα της Επιστήμης των Φυτών.

15. Εγγραφή 26 νέων μελών και 10 νέων φίλων της ΕΒΕ.

16. Αλλαγή καταστατικού

  • Σεπτέμβριος 2017 (στη διάρκεια του 15ου Συνεδρίου της ΕΒΕ): Ανάληψη πρωτοβουλίας για αλλαγές στο Καταστατικό της ΕΒΕ 23 χρόνια μετά την πρώτη τροποποίησή του το 1994
  • Συγκρότηση επιτροπής από τα Πανεπιστήμια της χώρας για προτάσεις αλλαγής καταστατικού (Σεπτέμβριος 2017)
  • Απρίλιος 2019: Έγκριση του Καταστατικού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Απολογισμό δράσεων του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2019) εδώ.

 

Περισσότερα

Αποτελέσματα εκλογών και συγκρότησης σε σώμα του νέου ΔΣ της ΕΒΕ

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΒΕ πραγματοποίηθηκαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία 22-23/07/2019. Συνολικά ψήφισαν 82 από τα 119 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΕΒΕ για το ΔΣ και 79 μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα αποτέλεσματα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (περίοδος 2019-2022) συγκροτήθηκε σε σώμα στις 01/08/2019 ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Βοτανικής.
Γενικός Γραμματέας: Μαρία Πανίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Βοτανικής.
Tαμίας: Ιωάννης Μπαζός, ΕΔΙΠ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής.
Mέλη: 1) Ιωάννης Τσιριπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας,Τομέας Βοτανικής.
           2) Δρ. Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ της ΕΒΕ εδώ.

 

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων 16ου Συνεδρίου ΕΒΕ

Η νέα ημερομηνία-προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων του 16ου Συνεδρίου ΕΒΕ είναι έως και τις 20 Αυγούστου 2019.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας http://www.hbs.gr/ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Συνέδριο, τις οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή των περιλήψεων, τις σημαντικές ημερομηνίες, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό.

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα ΕΒΕ, η οποία εμπλουτίζεται με τα νέα του Συνεδρίου.

Περισσότερα

Προκήρυξη δύο θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Institute of Botany, University of Hohenheim

Έχουν προκηρυχθεί οι ακόλουθες δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Institute of Botany, University of Hohenheim: 

(1) Developmental basis of orchid floral form. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

(2) Phylogeography of Mediterranean orchids. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τέλος Μαρτίου 2019.

Περισσότερα

Θερινό σχολείο στην Αλπική οικολογία των φυτών, Άλπεις 14-20 Ιουλίου 2019

Το Θερινό Σχολείο στην Αλπική οικολογία των φυτών διοργανώνεται στον ερευνητικό σταθμό AlpFor στο Furka Pass στις Άλπεις, 14 - 20 Ιουλίου 2019.   

Προεγγραφή μέχρι 28/02/2019. Κόστος 400 CHF.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα του Θερινού Σχολείου εδώ.

Περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΒΕ προς τροποποίηση

Η τελική μορφή του Καταστατικού με τα προτεινόμενα για τροποποίηση άρθρα (σημειωμένα με κίτρινο και μεγαλύτερη γραμματοσειρά κάτω από το άρθρο όπως ισχύει σήμερα), μετά και από σχετικές νομικές συμπληρώσεις είναι διαθέσιμη εδώ.

Θα τεθεί προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της ΕΒΕ που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11:00 στον Τομέα Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.

Περισσότερα

15ο Συνέδριο για την Οικολογία και τη Διαχείριση των Εισαγωγών Ξενικών Φυτών

Το 15ο Συνέδριο για την Οικολογία και τη Διαχείριση των Εισαγωγών Ξενικών Φυτών θα πραγματοποιηθεί 9-13 Σεπτεμβρίου 2019 στην Πράγα. Το συνέδριο θα φέρει κοντά επιστήμονες, διαχειριστές περιοχών και υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με εισβολές φυτών, ώστε να διερευνηθούν τρόποι αντιμετώπισης των παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων από τους ξενικούς φυτικούς εισβολείς.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: [icon name="icon-home" size="" color="" class="" /]

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ερευνητικού έργου με τίτλο: Η Χλωρίδα της Ελλάδας (The Flora of Greece project), η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει 1 μεταδιδακτορικό ερευνητή με απασχόληση στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι 30‐01‐20109.

Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μεταδιδακτορική έρευνα.

Περισσότερα

Botanikertagung 2019 - International Plant Science Conference

Το διεθνές συνέδριο Botanikertagung 2019 - International Plant Science Conference θα πραγματοποιηθεί στο Rostock της Γερμανίας για το διάστημα 15-19.09.2019. Πρόεδρος του συνεδρίου είναι η Καθηγήτρια Dr. Birgit Piechulla, διοργανωτής η German Society for Plant Sciences και γλώσσες του συνεδρίου τα Γερμανικά και τα Αγγλικά. Η προθεσμία για την αποστολή περιλήψεων είναι στις 30.05.2019 και περισσότερα μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο link.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: [icon name="icon-home" size="" color="" class="" /]

 

Περισσότερα

ΧVI OPTIMA Meeting-1st Announcement

Dear Colleagues and Friends,

We have the honor and pleasure to invite you to the XVI OPTIMA Meeting, which will take place at the Agricultural University of Athens, Greece, from 2 to 5 October 2019.

Περισσότερα

International Biogeography Society: 9th Biennial Conference, Málaga, Spain, January 8-12th, 2019

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: biogeography.org

Περισσότερα

Προαναγγελία προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας" στο Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προαναγγέλλει την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ".

Περισσότερα

6ο MEDPINE: Διεθνές συνέδριο για τα Μεσογειακά οικοσυστήματα πεύκων - Ανακοίνωση ημερομηνιών

To 6o Διεθνές Συνέδριο MEDPINE: Μεσογειακά οικοσυστήματα πεύκων: δασοκομία, οικολογία, διατήρηση και ανθρώπινη χρήση (MEDPINE 6th - International conference on Mediterranean pine ecosystems: forestry, ecology, conservation, and human use) θα πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ από 8 έως 11 Οκτωβρίου 2018.

Το MEDPINE στοχεύει να φέρει σε επαφή επιστήμονες που μελετούν διάφορες πτυχές των μεσογειακών πεύκων και των οικοσυστημάτων τους, διαχειριστές, δασοκόμους και κοινωνικούς επιστήμονες, έτσι ώστε να προωθήσει τον διεπιστημονικό διάλογο για την ανάπτυξη επιστημονικών προγραμμάτων αειφόρου διαχείρισης για φυσικά και φυτεμένα δάση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα του MEDPINE εδώ.

Περισσότερα

Ειδικό Τεύχος "Freshwater Biodiversity Conservation in Mediterranean Climate Ecosystems" που θα δημοσιευθεί στo Διεθνές Περιοδικό Water

Το Ειδικό Τεύχος, στοχεύει στη συλλογή υψηλής ποιότητας εργασιών που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των εσωτερικών ή γλυκέων υδάτων (freshwater ecosystems) στα Μεσογειακά οικοσυστήματα (π.χ. ρέματα, ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, λίμνες κλπ.).

Το ερευνητικό αυτό θέμα είναι ανοιχτό σε υποβολές που σχετίζονται με τη λειτουργική βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων, με τις χρήσεις γης και τις κλιματικές αλλαγές, τις ανθρώπινες επιπτώσεις στις λεκάνες απορροής, την απώλεια των ειδών και την εισβολή ξενικών ειδών, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής της ποιότητας των υδάτων στα απειλούμενα είδη και στα ενδιαιτήματα. Μπορούν να υποβληθούν επίσης εργασίες σχετικές με την οικολογική αξιολόγηση και τη διαχείριση των Μεσογειακών οικοσυστημάτων και την αντίστοιχη ικανότητα τους να στηρίζουν την οικολογική ακεραιότητα και να παρέχουν οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Προθεσμία: 30 Απριλίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού Water: [icon name="icon-home" size="" color="" class="" /]

 

Περισσότερα

2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Η 2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών θα πραγματοποιηθεί 12-16 Νοεμβρίου στη Μάλτα. Η προεγγραφή έχει ξεκινήσει!

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως 15 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εκδήλωσης: [icon name="icon-home" size="" color="" class="" /]

 

Περισσότερα

2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών

Η 2η Μεσογειακή Εβδομάδα Διατήρησης Φυτών θα πραγματοποιηθεί 12-16 Νοεμβρίου στη Μάλτα και αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάπτυξη πλαισίου διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, την ανταλλαγή επιτυχημένων παραδειγμάτων διατήρησης των φυτών σε τοπικές κοινότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων/δεξιοτήτων.

Αυτή η εκδήλωση στοχεύει στο να γίνει ένα σημείο συνάντησης για τους βοτανικούς, τα ινστιτούτα που εργάζονται στον τομέα της προστασίας των φυτών, μέλη της κοινότητας, καθώς και όσους ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν προγράμματα διατήρησης φυτών σε άλλα έργα διατήρησης ή αειφόρου ανάπτυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 15 Μαίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εκδήλωσης: [icon name="icon-home" size="" color="" class="" /]

Περισσότερα

Θερινό σχολείο στην Αλπική οικολογία των φυτών, Άλπεις 12-15 Ιουλίου 2018

Το 12ο Θερινό Σχολείο στην Αλπική οικολογία των φυτών διοργανώνεται στον ερευνητικό σταθμό AlpFor στο Furka Pass στις Άλπεις, 15 - 21 Ιουλίου 2018.   

Προεγγραφή μέχρι 28/02/2018. Κόστος 400 CHF.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα του Θερινού Σχολείου εδώ.

Περισσότερα

Προκήρυξη δύο θέσεων από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: ‘Conservation Actions for the Threatened Mediterranean Island Flora: ex situ and in situ joint actions’ ["Δράσεις Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ειδών των Νησιών της Μεσογείου: κοινές δράσεις για «εντός τόπου» και «εκτός τόπου» διατήρηση"]

Συγκεκριμένα προκηρύσσεται η πλήρωση δύο (2) θέσεων πλήρους απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών για την απασχόληση δύο (2) Πτυχιούχων Βιολογίας (ή συναφών επιστημών, όπως π.χ., Δασολόγος, Γεωπόνος, Περιβαλλοντολόγος), με καθήκοντα βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού για τις παρακάτω δράσεις του έργου: συλλογή - καθαρισμός - αποθήκευση σπερμάτων, προετοιμασία δειγμάτων Ερμπαρίου, εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις, συλλογή πληροφοριών για την οικολογία-βιολογία-εξάπλωση φυτών της Κρήτης, σύνταξη σχετικής μελέτης, επισκέψεις στο πεδίο για επιλογή - οριοθέτηση περιοχών έργων, επικοινωνία/συνεργασία με τοπικούς φορείς, παρακολούθηση (monitoring) των αποτελεσμάτων των δράσεων στο πεδίο, καθώς και συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων/αναφορών για το έργο, συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Αίτηση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 08/12/2017 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το αρχείο (PDF)

Περισσότερα

9ο Διεθνές Συμπόσιο Οικολογίας

Το 9ο Διεθνές Συμπόσιο Οικολογίας διοργανώνεται στην πόλη Kastamonu της Τουρκίας, 19-23 Ιουνίου 2018. Η προσθεσμία για την υποβολή προφορικής ή αναρτημένης παρουσίασης είναι στις 5 Μαΐου 2018.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμποσίου: [icon name="icon-home" size="" color="" class="" /]

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών»

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, η εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ), που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Πληροφορίες για τη δομή, τις δραστηριότητες του ΠΜΣ καθώς και τα απαιτούμενα από τους υποψηφίους δικαιολογητικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://bnp.bio.auth.gr/el.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά και έντυπα) στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) από 19-6-2017 έως 20-10-2017.

Περισσότερα

Πρόσκληση από το Πράσινο Ταμείο για πρόσληψη εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Life με τίτλο έργου “LIFE TERRACESCAPE’’

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την πρόσληψη 1 ατόμου για τη θέση Υπεύθυνος Συμμετοχικής Επιστασίας Γης (Land Stewardship Officer) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFE TERRACESCAPE «Employing land stewardship to transform abandoned terraced landscapes into green infrastructures for a better adaptation to climate change (Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11 Οκτωβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ: http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/

Περισσότερα

Πρόσκληση από το ΕΚΒΥ για πρόσληψη 2 επιστημόνων με ειδίκευση στην υδρολογία και στη βλάστηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστήμονα με ειδίκευση στην υδρολογία για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστήμονα με ειδίκευση στη βλάστηση για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)"».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Οκτωβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΚΒΥ: http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Calls_el.html

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ΕΒΕ για χρηματοδότηση 2 υποψηφίων διδακτόρων και 1 μεταδιδακτορικού ερευνητή μέσω Πράσινου Ταμείου

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ερευνητικού έργου με τίτλο: Η Χλωρίδα της Ελλάδας (The Flora of Greece project), η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει 2 υποψήφιους διδάκτορες για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και 1 μεταδιδακτορικό ερευνητή για χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι 25‐09‐2017.

Μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών και της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΒΕ - Τεύχος 2

Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας είναι διαθέσιμιο. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

Περισσότερα