Ανακοινώσεις

Οι νησίδες του Ν. Αιγαίου -τα «Γκαλαπάγκος της Μεσογείου»- απειλούνται με καταστροφή

Καθολική εναντίωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε προστατευόμενες βραχονησίδες

Πρόσκληση στη Γ.Σ. της ΕΒΕ - 11.10.2019

Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11.10.2019, ώρα 18:15 (εξ αναβολής), σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Πέμπτη 10.10.2019, ώρα 15:00. Μπορείτε να κατεβάσετε την ημερήσια διάταξη.

Προκήρυξη θέσης Postdoc για 3 χρόνια στο Βοτανικό Μουσείο του Βερολίνου

Προκηρύχθηκε μια θέση πλήρους απασχόλησης σε επίπεδο μεταδιδακτορικού ερευνητή (Postdoc) για 3 χρόνια στο Βοτανικό Μουσείο του Βερολίνου (Botanical Garden and Botanical Museum Berlin (BGBM)), και αφορά και την ενασχόληση με το πρόγραμμα για την Ελληνική Χλωρίδα (Work will include active interaction with international partners in particular in Greece in the context of the collaborative Flora of Greece Project and travelling to field sites, in particular in the East Mediterranean). Η προθεσμία είναι μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2019. Δείτε λεπτομέριες στην προκήρυξη.

 

 

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων 16ου Συνεδρίου ΕΒΕ

Η νέα ημερομηνία-προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων του 16ου Συνεδρίου ΕΒΕ είναι έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας http://www.hbs.gr/ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Συνέδριο, τις οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή των περιλήψεων, τις σημαντικές ημερομηνίες, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό.

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα ΕΒΕ, η οποία εμπλουτίζεται με τα νέα του Συνεδρίου.

Απολογισμός δράσεων του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2019)

1. Φεβρουάριος 2017: Επιστημονική συνάντηση του προέδρου της ΕΒΕ στο Βερολίνο με την συντονιστική επιτροπή της έκδοσης «Vascular Plants of Greece – An Annotated Checklist» με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών και προτάσεις για το μέλλον του έργου «Η χλωρίδα της Ελλάδας».

2. Φεβρουάριος 2017: Έναρξη συνεργασίας της ΕΒΕ με το BGBM (Βοτανικός Κήπος και Βοτανικό Μουσείο του Βερολίνου) για την εκπόνηση και έκδοση της «Χλωρίδας της Ελλάδας» με πρώτο βήμα την ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας βασισμένη στη Βάση Δεδομένων για τα Αγγειώδη Φυτά της Ελλάδας.

3. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τα Αγγειόσπερμα Φυτά της Ελλάδας
(Database for the Vascular Plants of Greece (VPG_dbase2017)) χρησιμοποιώντας το ανοικτό λογισμικό (open source software) EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy) ως πλατφόρμα για την προώθηση της ταξινομικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανόμενης της αναθεώρησης της ταξινόμησης, καθώς και όλων των καταγραφών των φυτικών taxa στις επιμέρους φυτογεωγραφικές / χλωριδικές περιοχές.

Flora of Greece web (FoG web): Vascular Plants of Greece – An annotated checklist

  • 1η version: Μάιος 2017 (220 φωτογραφίες ειδών και υποειδών)
  • 2η version: Ιούνιος 2018
  • 3η version: Ιούνιος 2019 (έχουν ολοκληρωθεί οι αναθεωρήσεις /επικαιροποίηση δεδομένων στη βάση και μέχρι τέλος Ιουνίου 2019 θα υπάρχει σύνοψη όπως στο παρακάτω link)
  • Απρίλιος 2019: στο FoG web έχουν αναρτηθεί 4.907 φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν 2.381 species and subspecies.

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/content

4. Δεκέμβριος 2016 - Απρίλιος 2017: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) και Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) για το έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» / ‘’The Flora of Greece project’’

5. Μάιος 2017: Εκδήλωση εναρκτήριας παρουσίασης του ερευνητικού έργου «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» (πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (ΕΒΕ) και την Συντονιστική Επιτροπή για την εκπόνηση του έργου). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, ώρα 17:00 στο Μουσείο Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Θόλου 5 στην Πλάκα, («Οικία Κλεάνθους» ή «Παλιό Πανεπιστήμιο).

6. Έγκριση του προγράμματος χρηματοδότησης του έργου «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» από το Πράσινο Ταμείο με χρονική διάρκεια 6 χρόνια και προϋπολογισμό 240.000 ευρώ (40.000 ευρώ/ έτος) (2017-2023)

7. Δεκέμβριος 2017-: Έναρξη χρηματοδότησης με πόρους από το Πράσινο Ταμείο

  • α) της υποτροφίας δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων, μετά από προκήρυξη, σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με το έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας». Οι διδακτορικές διατριβές εκπονούνται στα Τμήματα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • β) της παροχής υποστήριξης στο έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» από ένα από μεταδιδακτορικό ερευνητή με έδρα το Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Ιανουάριος 2017-Αύγουστος 2019: 6μηνιαία έκδοση ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της ΕΒΕ.
Έχουμε μέχρι σήμερα ετοιμάσει και εκδώσει 6 ενημερωτικά δελτία και βρίσκεται σε εξέλιξη το 6ο δελτίο (http://hbs.gr/el/news/newsletter)

9. Διοργάνωση και διεξαγωγή μαζί με το ΜΑΙΧ του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Β.Ε. στην Κρήτη (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017).

10. Διοργάνωση μαζί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων ΕΛΓΟ-Δήμητρα του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 στην Αθήνα.

11. Συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ΕΒΕ (ανάρτηση ανακοινώσεων, συνεδρίων κλπ).

12. Διατήρηση της στήλης ‘Φυτό του μήνα’ και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ και τα 6μηνιαία newsletter.

13. Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016: Συμμετοχή στη διαμόρφωση του ‘ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΔΙΩΝ’ μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, της παροχής γραπτών σχολίων, της συμβολής στη δημιουργία ερωτηματολογίου για τους αναρριχητές και της παρουσίας σε συναντήσεις.

14. Συνεχής ενημέρωση με email των μελών και των φίλων της ΕΒΕ για συνέδρια και δράσεις σχετικές με τα αντικείμενα της Επιστήμης των Φυτών.

15. Εγγραφή 26 νέων μελών και 10 νέων φίλων της ΕΒΕ.

16. Αλλαγή καταστατικού

  • Σεπτέμβριος 2017 (στη διάρκεια του 15ου Συνεδρίου της ΕΒΕ): Ανάληψη πρωτοβουλίας για αλλαγές στο Καταστατικό της ΕΒΕ 23 χρόνια μετά την πρώτη τροποποίησή του το 1994
  • Συγκρότηση επιτροπής από τα Πανεπιστήμια της χώρας για προτάσεις αλλαγής καταστατικού (Σεπτέμβριος 2017)
  • Απρίλιος 2019: Έγκριση του Καταστατικού από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Απολογισμό δράσεων του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2019) εδώ.

 

Αποτελέσματα εκλογών και συγκρότησης σε σώμα του νέου ΔΣ της ΕΒΕ

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΒΕ πραγματοποίηθηκαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία 22-23/07/2019. Συνολικά ψήφισαν 82 από τα 119 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΕΒΕ για το ΔΣ και 79 μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα αποτέλεσματα μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (περίοδος 2019-2022) συγκροτήθηκε σε σώμα στις 01/08/2019 ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Βοτανικής.
Γενικός Γραμματέας: Μαρία Πανίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Εργαστήριο Βοτανικής.
Tαμίας: Ιωάννης Μπαζός, ΕΔΙΠ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής.
Mέλη: 1) Ιωάννης Τσιριπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας,Τομέας Βοτανικής.
           2) Δρ. Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ της ΕΒΕ εδώ.

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων 16ου Συνεδρίου ΕΒΕ

Η νέα ημερομηνία-προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων του 16ου Συνεδρίου ΕΒΕ είναι έως και τις 20 Αυγούστου 2019.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας http://www.hbs.gr/ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Συνέδριο, τις οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή των περιλήψεων, τις σημαντικές ημερομηνίες, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό.

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα ΕΒΕ, η οποία εμπλουτίζεται με τα νέα του Συνεδρίου.

Προκήρυξη δύο θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Institute of Botany, University of Hohenheim

Έχουν προκηρυχθεί οι ακόλουθες δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Institute of Botany, University of Hohenheim: 

(1) Developmental basis of orchid floral form. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

(2) Phylogeography of Mediterranean orchids. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τέλος Μαρτίου 2019.

Θερινό σχολείο στην Αλπική οικολογία των φυτών, Άλπεις 14-20 Ιουλίου 2019

Το Θερινό Σχολείο στην Αλπική οικολογία των φυτών διοργανώνεται στον ερευνητικό σταθμό AlpFor στο Furka Pass στις Άλπεις, 14 - 20 Ιουλίου 2019.   

Προεγγραφή μέχρι 28/02/2019. Κόστος 400 CHF.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε την αφίσα του Θερινού Σχολείου εδώ.

Περισσότερα Άρθρα...