Απολογισμός δράσεων του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2019)

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
 1. Επιστημονική συνάντηση του προέδρου της ΕΒΕ στο Βερολίνο με την συντονιστική επιτροπή της έκδοσης «Vascular Plants of Greece – An Annotated Checklist».
 2. Έναρξη συνεργασίας της ΕΒΕ με το BGBM.
 3. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τα Αγγειόσπερμα Φυτά της Ελλάδας.
 4. Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) και Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) για το έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» / ‘’The Flora of Greece project’’.
 5. Εκδήλωση εναρκτήριας παρουσίασης του ερευνητικού έργου «Η Χλωρίδα της Ελλάδας».
 6. Έγκριση του προγράμματος χρηματοδότησης του έργου «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» από το Πράσινο Ταμείο με χρονική διάρκεια 6 χρόνια και προϋπολογισμό 240.000 ευρώ (40.000 ευρώ/ έτος) (2017-2023).
 7. Έναρξη χρηματοδότησης με πόρους από το Πράσινο Ταμείο α) της υποτροφίας δύο (2) υποψηφίων διδακτόρων, β) της παροχής υποστήριξης στο έργο «Η Χλωρίδα της Ελλάδας» από ένα από μεταδιδακτορικό ερευνητή.
 8. 6μηνιαία έκδοση ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της ΕΒΕ.
 9. Διοργάνωση και διεξαγωγή μαζί με το ΜΑΙΧ του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Β.Ε. στην Κρήτη (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, 14-17 Σεπτεμβρίου 2017).
 10. Διοργάνωση μαζί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων ΕΛΓΟ-Δήμητρα του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 στην Αθήνα.
 11. Συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ΕΒΕ (ανάρτηση ανακοινώσεων, συνεδρίων κλπ).
 12. Διατήρηση της στήλης ‘Φυτό του μήνα’ και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ και τα 6μηνιαία newsletter.
 13. Συμμετοχή στη διαμόρφωση του ‘ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΔΙΩΝ’.
 14. Συνεχής ενημέρωση με email των μελών και των φίλων της ΕΒΕ για συνέδρια και δράσεις σχετικές με τα αντικείμενα της Επιστήμης των Φυτών.
 15. Εγγραφή 26 νέων μελών και 10 νέων φίλων της ΕΒΕ.
 16. Αλλαγή καταστατικού.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Απολογισμό δράσεων του Δ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2019) εδώ.