Απρίλιος 2016

Κατηγορία: Φυτό του μήνα

Crocus orphei Karamplianis & Constantin.

 

 

Τοπικό ενδημικό φυτό του Φαλακρού Όρους. Το Cr. orphei φύεται σε ανοίγματα δασών Δρυός, Οξιάς και Πεύκης και σε λιβάδια της ορομεσογειακής ζώνης. Απαντάται σε τρείς υποπληθυσμούς στο όρος Φαλακρό, σευψόμετροαπό 600 έως 1500 μέτρα. Το taxon ανθίζει από τα μέσα Φεβρουαρίου έως και τα μέσα Μαΐου, ανάλογα με τη δριμύτητα των κλιματικών συνθηκών, συνήθως κατά τη περίοδο όπου λιώνουν τα χιόνια στα ορεινά λιβάδια, αλλά και το υψόμετρο. Το όμορφο αυτό γεώφυτο μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή της εξαφάνισηςεξαιτίας της εντοπισμένης εξάπλωσης και της κατακερματισμένης φύσης των υποπληθυσμών του, αλλά και από την έντονη συλλογή λόγω της κηποτεχνικής του αξίας.

Θ. Καραμπλιάνης