Ιανουάριος 2017

Colchicum chimonanthum K. Perss.

 

 

Το Colchicum chimonanthum K. Perss. όπως όλα τα κολχικά είναι ένα γεώφυτο με άνθη που ξεπροβάλλουν λίγα εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, ανθίζει κατά τη διάρκεια του χειμώνα, από τον Δεκέμβριο έως και τον Φεβρουάριο. Τα τέπαλά του είναι λευκά ή μπορεί να έχουν μια απαλή ρόδινη-ιώδη απόχρωση. Ανάμεσά τους, ξεπροβάλλουν οι στήμονες με τη χαρακτηριστική χρυσοκίτρινη βάση. Φύεται σε πλαγιές με χαμηλή ποώδη βλάστηση και αραιούς θαμνώνες.

Πρόκειται για ένα τοπικό ενδημικό είδος της Μακεδονίας που πρωτοπεριγράφηκε το 1999. Το 2009 περιλήφθηκε στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων όπου και χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU), λόγω της περιορισμένης εξάπλωσής του. Νέες θέσεις εμφάνισης συνεχίζουν να ανακαλύπτονται εντός της γεωγραφικής του εξάπλωσης.

Γ. Πουλής