Μάιος 2017

Helichrysum heldreichii Boiss.

 

 

Το Helichrysum heldreichii είναι ένα τοπικό ενδημικό είδος της Κρήτης και απαντά μόνο σε σε κάθετα ασβεστολιθικά βράχια σε δύο φαράγγια του Ν. Χανίων, στο φαράγγι της Σαμαριάς και στο φαράγγι της Αράδαινας. Ο πληθυσμός του είδος αριθμεί συνολικά λιγότερα από 2.000 άτομα. Ανθίζει από τον Μάιο έως τον Ιούνιο.

Κ. Κουτσοβούλου