Οκτώβριος 2017

Κατηγορία: Φυτό του μήνα

Silene orphanidis Boiss.

 

 

Το είδος Silene orphanidis Boiss. είναι ένα σπάνιο τοπικό ενδημικό που απαντάται μόνο σε θέσεις γύρω από την κορυφή του όρους Άθως και σε υψόμετρο που κυμαίνεται από τα 1700 έως τα 2000 μ. Φύεται σε βραχώδεις πλαγιές και σχισμές ασβεστολιθικών βράχων σε ημι-σκιασμένες θέσεις, κοντά και πάνω από τα δασοόρια, με πολύ μικρό πληθυσμό που αποτελείται από 60 έως 100 άτομα. Η κατάσταση διατήρησης του είδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ με βάση την τελευταία εθνική αναφορά (2007-2012), προσδιορίστηκε ως Ικανοποιητική (Favourable), ενώ σύμφωνα με τον Ερυθρό Κατάλογο της IUCN, το είδος έχει καταταχθεί ως Κινδυνεύον (Endangered-EN). Το είδος δεν βρίσκεται σε άμεση απειλή λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο όρος Άθως. Το μικρό μέγεθος του πληθυσμού του θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δυνητικός κίνδυνος.

Π. Δημόπουλος, Σ. Χαραλαμπίδης